Πρόγραμμα I «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ»

Σκοπός του Προγράμματος Ψηφιακός Μετασχηματισμός «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας.
Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να

 • εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία,
 • αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace),
 • ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου,
 • αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές,

μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.
Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» θα παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών εργαλείων.

ΕΜΕ = Ετήσιες Μονάδες Εργασίας

Δικαιούχοι του Προγράμματος

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται υφιστάμενες ιδιωτικές Επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά και μεταξύ άλλων οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
 2. Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης Χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα.
 3. Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022.
 4. Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

Στην ενότητα 2.1 της Πρόσκλησης, παρουσιάζεται αναλυτικά το σύνολο των προϋποθέσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα. 

Οι δικαιούχοι του Προγράμματος εντάσσονται στις διακριτές κατηγορίες και υποκατηγορίες με κριτήριο την απασχόληση (βλέπε πίνακα).

Ύψος και ένταση ενίσχυσης – Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Ψηφιακά Εργαλεία δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης επιταγών (vouchers), βάσει του μεγέθους της επιχείρησης -σε όρους απασχόλησης-  και ειδικότερα ανά Κατηγορία Επιχειρήσεων. (Βλέπε πίνακα)

Επισημαίνεται ότι το ύψος της ενίσχυσης/ ποσό εξαργύρωσης δεν μπορεί να υπερβεί:

 • την ονομαστική αξία του voucher, όπως αποτυπώνεται στη στήλη (Β) και,
 • το 90% του πραγματικού κόστους των προμηθευόμενων ψηφιακών προϊόντων και  υπηρεσιών.

Οι δαπάνες που ενισχύονται στο πλαίσιο του Προγράμματος δεν επιτρέπεται να ενισχυθούν από καμία άλλη πηγή, Εθνική ή Ευρωπαϊκή.

Για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ενότητα 6.3 της Πρόσκλησης.

Ενδεικτικά παραδείγματα ελέγχου επιλεξιμότητας δαπανών και υπολογισμού ενίσχυσης παρέχονται στην ενότητα 6.4 της Πρόσκλησης.

Συνδυάστε τις λύσεις που σας ταιριάζουν

11111

Λύσεις Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης

timologisi.online

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης με απευθείας σύνδεση με την ΑΑΔΕ για την έκδοση, διαχείριση και διαβίβαση των παραστατικών σας στην πλατφόρμα MyData

Ξενοδοχεία & Τουριστικά Καταλύματα

Altus PMS Cloud

Λογισμικό διαχείρισης κρατήσεων PMS για την λειτουργία και διαχείριση Τουριστικών καταλυμάτων και ξενοδοχείακών μονάδων. Εφαρμογή Cloud για πρόσβαση απο οπουδήποτε

Booking Engine & Channel Manager

Channel manager

Λύσεις διαχείρισης καναλιών (Booking & Expedia) και Online Μηχανή κρατήσεων για να δέχεστε κρατήσεις χωρίς προμήθεια. Αυτόματη ενημέρωση Τιμών & Διαθεσιμότητας

Ενισχύστε τον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησής σας σε 2 απλά βήματα:

Κλείστε ραντεβού για να σας βοηθήσουμε σε όλη τη διαδικασία

Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα ώστε ένας εκπρόσωπός μας να επικοινωνήσει μαζί σας


  Λύσεις Ηλεκτρονικής ΤιμολόγησηςΞενοδοχεία & Τουριστικά ΚαταλύματαChannel Manager & Booking Engine

  Ψηφιακός Μετασχηματισμός
  Ψηφιακός Μετασχηματισμός
  ΚΤΠ
  Ψηφιακός Μετασχηματισμός
  Voucher - Ψηφιακός Μετασχηματισμός

  Έχετε απορίες ή ιδέες;

  info@novusconceptus.com